Cà Phê Đồi Sao – Phwờng Quyết Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 82W3+343, Bạch Đằng, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0778 522 279
Trang web
Tọa độ 14.345.145.899.999.900, 10.800.280.989.999.900

 


Địa chỉ Cà Phê Đồi Sao ở đâu?

82W3+343, Bạch Đằng, Phwờng Quyết Thắng, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Đồi Sao như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Đồi Sao là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cà Phê Đồi Sao có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Đồi Sao là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Cà Phê Sữa - Tân Thành