Cà Phê Hà – Bồ Đề

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 111 P. Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 332 32 99
Trang web
Tọa độ 210.395.997, 10.588.237.679.999.900

 


Địa chỉ Cà Phê Hà ở đâu?

111 P. Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Hà là: Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00], Thứ Sáu:[06:30-23:00], Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00], Thứ Hai:[06:30-23:00]

Cà Phê Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee Home - Thanh Trù