Cà Phê Milano Lâm Hà – Đình Văn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 874 Đường Hùng Vương, Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 611 69 39
Trang web
Tọa độ 11.791.811.899.999.900, 1.082.406.218

 


Địa chỉ Cà Phê Milano Lâm Hà ở đâu?

874 Đường Hùng Vương, Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Milano Lâm Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Milano Lâm Hà là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Cà Phê Milano Lâm Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Milano Lâm Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà phê Y Phụng Ba - TT. An Châu