Cà Phê Thảo Nguyên Xanh – Chăm Mát

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 110 Đ. Lý Thường Kiệt, Chăm Mát, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3891 779
Trang web
Tọa độ 207.899.297, 1.053.473.264

 


Địa chỉ Cà Phê Thảo Nguyên Xanh ở đâu?

110 Đ. Lý Thường Kiệt, Chăm Mát, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Thảo Nguyên Xanh như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Thảo Nguyên Xanh là:

Cà Phê Thảo Nguyên Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Thảo Nguyên Xanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  S-Coffee - Phan Rang-Tháp Chàm