Cà Phê Trâm – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 66 Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3620 393
Trang web
Tọa độ 107.062.331, 1.051.174.298

 


Địa chỉ Cà Phê Trâm ở đâu?

66 Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Trâm như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Trâm là: Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Cà Phê Trâm có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Trâm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  cafe Mộc Trà - P. Phú Khương