Cà Phê Trúc Sơn Quán – Phùng Chí Kiên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 13 ngõ 93 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3878 234
Trang web
Tọa độ 22.144.943.299.999.900, 1.058.355.629

 


Địa chỉ Cà Phê Trúc Sơn Quán ở đâu?

13 ngõ 93 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Trúc Sơn Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Trúc Sơn Quán là: Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00]

Cà Phê Trúc Sơn Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Trúc Sơn Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ca Phe Thy Thy - Diên An