Cà Phê Trung Nguyên – Phú Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28V5+QR5, Trần Rến, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3852 503
Trang web
Tọa độ 130.443.988, 1.093.096.071

 


Địa chỉ Cà Phê Trung Nguyên ở đâu?

28V5+QR5, Trần Rến, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Trung Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Cà Phê Trung Nguyên là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Cà Phê Trung Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Cà Phê Trung Nguyên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CỎ COFFEE - Kinh Dinh