Cafe 10000 – An Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 176/1 1a an phú thuận an bình dương, Nguyễn Thị Minh Khai, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 318 76 54
Trang web
Tọa độ 109.453.184, 10.674.334.259.999.900

 


Địa chỉ Cafe 10000 ở đâu?

176/1 1a an phú thuận an bình dương, Nguyễn Thị Minh Khai, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe 10000 như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe 10000 là: Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa]

Cafe 10000 có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe 10000 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  ST House Sóc Trăng Trong Tôi Coffee - Phường 2