Cafe 482 – Trần Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ C8RH+GHW, Ngõ 482 Trần Hưng Đạo, Trần Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 304 48 96
Trang web
Tọa độ 20.441.356, 1.063.289.499

 


Địa chỉ Cafe 482 ở đâu?

C8RH+GHW, Ngõ 482 Trần Hưng Đạo, Trần Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe 482 như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe 482 là:

Cafe 482 có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe 482 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Garden coffee 71 - Khu dân cư mới, Tân Hà