Cafe Diễm Châu – P. Phú Khương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 155 Nguyễn Thị Định, P. Phú Khương, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3501 212
Trang web
Tọa độ 10.255.835.099.999.900, 1.063.774.354

 


Địa chỉ Cafe Diễm Châu ở đâu?

155 Nguyễn Thị Định, P. Phú Khương, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Diễm Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Diễm Châu là:

Cafe Diễm Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Diễm Châu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê 103 - Phường 3