Cafe Điểm Hẹn – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8P58+74F, Đ. Số 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 098 484 44 48
Trang web
Tọa độ 9.308.193, 10.571.529.009.999.900

 


Địa chỉ Cafe Điểm Hẹn ở đâu?

8P58+74F, Đ. Số 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Điểm Hẹn như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Điểm Hẹn là: Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Cafe Điểm Hẹn có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Điểm Hẹn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Hoa Sen - Phường 5