Cafe – Karaoke Dũng Trọc – Nông Trang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89HG+7H5, Đại Nải, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3993 939
Trang web
Tọa độ 21.328.146, 1.053.764.889

 


Địa chỉ Cafe - Karaoke Dũng Trọc ở đâu?

89HG+7H5, Đại Nải, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe - Karaoke Dũng Trọc như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe – Karaoke Dũng Trọc là: Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00]

Cafe - Karaoke Dũng Trọc có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe – Karaoke Dũng Trọc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Đà Lạt - Xuân Trường