Cafe Karaoke Gốc Vừng – Định Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ngã 5 gốc Vừng, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 280000, Việt Nam
Số điện thoại 097 603 33 68
Trang web
Tọa độ 213.217.254, 1.055.987.184

 


Địa chỉ Cafe Karaoke Gốc Vừng ở đâu?

Ngã 5 gốc Vừng, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 280000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Karaoke Gốc Vừng như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Karaoke Gốc Vừng là: Thứ Ba:[06:30-23:30], Thứ Tư:[06:30-23:30], Thứ Năm:[06:30-23:30], Thứ Sáu:[06:30-23:30], Thứ Bảy:[06:45-23:00], Chủ Nhật:[06:45-23:30], Thứ Hai:[06:30-23:30]

Cafe Karaoke Gốc Vừng có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Karaoke Gốc Vừng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Morning Coffee - Phường Minh An