Cafe Không Gian Xanh – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 69X5+84C, Trương Định, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 090 741 20 70
Trang web
Tọa độ 102.483.127, 1.063.577.789

 


Địa chỉ Cafe Không Gian Xanh ở đâu?

69X5+84C, Trương Định, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Không Gian Xanh như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Không Gian Xanh là: Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Cafe Không Gian Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Không Gian Xanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Km0 - Phường Hải Thịnh