Cafe Mộc Hoa Viên – Bắc Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 133 Nguyễn Huy Tự, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0399 702 311
Trang web
Tọa độ 183.468.335, 10.589.879.479.999.900

 


Địa chỉ Cafe Mộc Hoa Viên ở đâu?

133 Nguyễn Huy Tự, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Mộc Hoa Viên như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Mộc Hoa Viên là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Cafe Mộc Hoa Viên có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Mộc Hoa Viên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee Min house - Phường Him Lam