Cafe Mộc – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7PXC+9JR, Dương Văn Diệp, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 091 725 21 33
Trang web
Tọa độ 92.984.821, 1.057.215.286

 


Địa chỉ Cafe Mộc ở đâu?

7PXC+9JR, Dương Văn Diệp, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Mộc như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Mộc là: Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Cafe Mộc có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Mộc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Rose Garden Coffee ( Cafe vườn Hồng ) - Đông Hải 1