Cafe Mỹ Gia Koi – khu Đô Thị

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 65M8+WJW, Đường Số 6, khu Đô Thị, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 098 114 80 42
Trang web
Tọa độ 122.348.658, 1.091.665.652

 


Địa chỉ Cafe Mỹ Gia Koi ở đâu?

65M8+WJW, Đường Số 6, khu Đô Thị, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Mỹ Gia Koi như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Mỹ Gia Koi là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Cafe Mỹ Gia Koi có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Mỹ Gia Koi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe - Fashion C'est Beau - Phước Hiệp