Cafe nguyên – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phạm Hồng Thái, Phường 2, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 096 368 13 79
Trang web
Tọa độ 99.350.428, 10.633.906.069.999.900

 


Địa chỉ Cafe nguyên ở đâu?

Phạm Hồng Thái, Phường 2, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe nguyên là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Cafe nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe nguyên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee AE - Phường 5