Cafe Phố Đông – Phường7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38W8+2J5, Nguyễn Du, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0888 906 894
Trang web http://milanocoffee.com.vn/
Tọa độ 13.095.025, 1.093.165.969

 


Địa chỉ Cafe Phố Đông ở đâu?

38W8+2J5, Nguyễn Du, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Phố Đông như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Phố Đông là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Cafe Phố Đông có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Phố Đông là: http://milanocoffee.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sài Gòn Cafe đá - Thạch Thang