Cafe Sao Kim Và Tòa nhà VNPT – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 55H2+37W, Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3650 650
Trang web
Tọa độ 91.777.362, 10.515.071.209.999.900

 


Địa chỉ Cafe Sao Kim Và Tòa nhà VNPT ở đâu?

55H2+37W, Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Sao Kim Và Tòa nhà VNPT như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Sao Kim Và Tòa nhà VNPT là: Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Cafe Sao Kim Và Tòa nhà VNPT có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Sao Kim Và Tòa nhà VNPT là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Hugo - Phú Chánh