Cafe Thanh Hội – P. Hợp giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 92 Phố Thầu, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 3955 240
Trang web https://m.facebook.com/profile.php?id=284090935023583
Tọa độ 226.629.002, 10.626.022.189.999.900

 


Địa chỉ Cafe Thanh Hội ở đâu?

92 Phố Thầu, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Thanh Hội như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Thanh Hội là: Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê 156 - Phường 1