Cafe võng Chị Thanh – Trường Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3M5H+Q7M, Trường Xuân, Đắk Song, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0366 693 531
Trang web
Tọa độ 12.060.719.899.999.900, 10.767.763.959.999.900

 


Địa chỉ Cafe võng Chị Thanh ở đâu?

3M5H+Q7M, Trường Xuân, Đắk Song, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe võng Chị Thanh như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe võng Chị Thanh là: Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[00:00-18:00]

Cafe võng Chị Thanh có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe võng Chị Thanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Fit Coffee Co.opMart Trà Vinh - Khóm 9