Cafe Xưa Cao Lãnh- Trà sữa CAM – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Đường Trần Thị Nhượng, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0834 585 884
Trang web
Tọa độ 104.539.187, 10.562.945.189.999.900

 


Địa chỉ Cafe Xưa Cao Lãnh- Trà sữa CAM ở đâu?

36 Đường Trần Thị Nhượng, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Xưa Cao Lãnh- Trà sữa CAM như thế nào?

Giờ làm việc của Cafe Xưa Cao Lãnh- Trà sữa CAM là: Thứ Ba:[06:00-20:30], Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[06:00-20:30]

Cafe Xưa Cao Lãnh- Trà sữa CAM có website không?

Địa chỉ trang web của Cafe Xưa Cao Lãnh- Trà sữa CAM là:

Hình ảnh

Xem thêm:  coffees - Minh Hưng