Calm House Hotel Hoi An – Cẩm Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 152 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 456 10 57
Trang web
Tọa độ 15.872.160.399.999.900, 1.083.360.282

 


Địa chỉ Calm House Hotel Hoi An ở đâu?

152 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Calm House Hotel Hoi An như thế nào?

Giờ làm việc của Calm House Hotel Hoi An là:

Calm House Hotel Hoi An có website không?

Địa chỉ trang web của Calm House Hotel Hoi An là:

Hình ảnh

Xem thêm:  RUBY LUXURY HOTEL - P