CAMELLIA HOTEL – Quảng Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QQPF+FVQ, Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3919 636
Trang web https://www.facebook.com/Camellia1929
Tọa độ 197.862.091, 10.577.472.739.999.900

 


Địa chỉ CAMELLIA HOTEL ở đâu?

QQPF+FVQ, Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của CAMELLIA HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của CAMELLIA HOTEL là:

CAMELLIA HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của CAMELLIA HOTEL là: https://www.facebook.com/Camellia1929

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Harmony - Nam Tiến