Camellia Tuan Chau – Ngọc Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ G35 khu G dự án KĐT, Ngọc Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 01125, Việt Nam
Số điện thoại 0858 021 186
Trang web
Tọa độ 209.248.673, 1.069.820.529

 


Địa chỉ Camellia Tuan Chau ở đâu?

G35 khu G dự án KĐT, Ngọc Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 01125, Việt Nam

Giờ làm việc của Camellia Tuan Chau như thế nào?

Giờ làm việc của Camellia Tuan Chau là:

Camellia Tuan Chau có website không?

Địa chỉ trang web của Camellia Tuan Chau là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ninh Bình Golden Season Hotel - Ninh Tiến