Camy A Sin Hotel & Apartment Vũng Tàu – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 51H Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78207, Việt Nam
Số điện thoại 0773 268 868
Trang web https://m.facebook.com/CamyHotel/
Tọa độ 10.336.341.899.999.900, 1.070.813.819

 


Địa chỉ Camy A Sin Hotel & Apartment Vũng Tàu ở đâu?

51H Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78207, Việt Nam

Giờ làm việc của Camy A Sin Hotel & Apartment Vũng Tàu như thế nào?

Giờ làm việc của Camy A Sin Hotel & Apartment Vũng Tàu là:

Camy A Sin Hotel & Apartment Vũng Tàu có website không?

Địa chỉ trang web của Camy A Sin Hotel & Apartment Vũng Tàu là: https://m.facebook.com/CamyHotel/

Hình ảnh

Xem thêm:  Aristo International Hotel - Kim Tân