CAMY Hotel – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 236 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78207, Việt Nam
Số điện thoại 093 751 91 99
Trang web
Tọa độ 10.330.532.999.999.900, 1.070.836.449

 


Địa chỉ CAMY Hotel ở đâu?

236 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78207, Việt Nam

Giờ làm việc của CAMY Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của CAMY Hotel là:

CAMY Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của CAMY Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đông Hà – Fortuneland - Cái Khế