Canifa Điện Biên Hưng Yên – Lê Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 142 Điện Biên, Lê Lợi, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3510 588
Trang web https://canifa.com/
Tọa độ 20.650.340.099.999.900, 1.060.574.082

 


Địa chỉ Canifa Điện Biên Hưng Yên ở đâu?

142 Điện Biên, Lê Lợi, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Canifa Điện Biên Hưng Yên như thế nào?

Giờ làm việc của Canifa Điện Biên Hưng Yên là: Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00]

Canifa Điện Biên Hưng Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Canifa Điện Biên Hưng Yên là: https://canifa.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồ Ngủ - Đồ Bộ Mặc Nhà Đà Nẵng - Danangsale - Hoà Cường Bắc