Catalan Ceramics – Dong Chua

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5XC6+P64, Dong Chua, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3883 889
Trang web http://catalan.vn/
Tọa độ 211.717.533, 105.960.583

 


Địa chỉ Catalan Ceramics ở đâu?

5XC6+P64, Dong Chua, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Catalan Ceramics như thế nào?

Giờ làm việc của Catalan Ceramics là: Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Catalan Ceramics có website không?

Địa chỉ trang web của Catalan Ceramics là: http://catalan.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn phòng công ty Bắc Thuỷ - Tân Mỹ