CD HOTEL – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, 16000, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3883 666
Trang web
Tọa độ 211.720.926, 10.606.152.689.999.900

 


Địa chỉ CD HOTEL ở đâu?

36 Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, 16000, Việt Nam

Giờ làm việc của CD HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của CD HOTEL là:

CD HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của CD HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ladybird Restaurant Hotel Cafe - TT. Sa Pa