Century Restaurant – P. Hội Thương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 170 Đường Wừu, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 090 580 82 86
Trang web
Tọa độ 13.974.476, 108.002.911

 


Địa chỉ Century Restaurant ở đâu?

170 Đường Wừu, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Century Restaurant như thế nào?

Giờ làm việc của Century Restaurant là: Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Century Restaurant có website không?

Địa chỉ trang web của Century Restaurant là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Anchor Restaurant - Chánh Lộ