CHẢ CÁ SÁU DŨNG – Nhơn Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 101 Trương Vĩnh Ký, Nhơn Bình, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 093 754 42 13
Trang web https://charamtomdatbinhdinh.vn/
Tọa độ 13.788.469.899.999.900, 10.920.093.609.999.900

 


Địa chỉ CHẢ CÁ SÁU DŨNG ở đâu?

101 Trương Vĩnh Ký, Nhơn Bình, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của CHẢ CÁ SÁU DŨNG như thế nào?

Giờ làm việc của CHẢ CÁ SÁU DŨNG là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

CHẢ CÁ SÁU DŨNG có website không?

Địa chỉ trang web của CHẢ CÁ SÁU DŨNG là: https://charamtomdatbinhdinh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Sữa - Tạp Hóa Quân Hoàn - P. Hải Tân