Chả Mực | Quang Phong – Thành phố Hạ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô C112A, khu Phố Cổ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 01000, Việt Nam
Số điện thoại 097 864 63 00
Trang web http://haisanquangphong.com/
Tọa độ 209.532.542, 1.070.453.452

 


Địa chỉ Chả Mực | Quang Phong ở đâu?

Lô C112A, khu Phố Cổ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 01000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chả Mực | Quang Phong như thế nào?

Giờ làm việc của Chả Mực | Quang Phong là: Thứ Bảy:[07:30-23:00], Chủ Nhật:[07:30-23:00], Thứ Hai:[07:30-23:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-23:00]

Chả Mực | Quang Phong có website không?

Địa chỉ trang web của Chả Mực | Quang Phong là: http://haisanquangphong.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phở Ngon Bắc Hà - Cốc Lếu