Cháo Dinh Dưỡng Minh Tú – Thanh Son

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 305 Thống Nhất, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0818 822 468
Trang web
Tọa độ 115.705.899, 108.991.441

 


Địa chỉ Cháo Dinh Dưỡng Minh Tú ở đâu?

305 Thống Nhất, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo Dinh Dưỡng Minh Tú như thế nào?

Giờ làm việc của Cháo Dinh Dưỡng Minh Tú là:

Cháo Dinh Dưỡng Minh Tú có website không?

Địa chỉ trang web của Cháo Dinh Dưỡng Minh Tú là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Te Quán - Tân Lợi