CHÁO LÒNG HÀ NỘI – Phan Rang-Tháp Chàm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Quảng trường 16/4, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 097 227 63 85
Trang web
Tọa độ 115.629.229, 1.090.012.933

 


Địa chỉ CHÁO LÒNG HÀ NỘI ở đâu?

Quảng trường 16/4, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của CHÁO LÒNG HÀ NỘI như thế nào?

Giờ làm việc của CHÁO LÒNG HÀ NỘI là: Thứ Bảy:[06:00-09:00], Chủ Nhật:[06:00-09:00], Thứ Hai:[06:00-09:00], Thứ Ba:[06:00-09:00], Thứ Tư:[06:00-09:00], Thứ Năm:[06:00-09:00], Thứ Sáu:[06:00-09:00]

CHÁO LÒNG HÀ NỘI có website không?

Địa chỉ trang web của CHÁO LÒNG HÀ NỘI là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Yến Chè - Nguyễn Du