Cháo Ngon – Quỳnh Hoa – Quang Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 62B Lê Khôi, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 094 579 66 22
Trang web
Tọa độ 18.674.850.799.999.900, 1.056.731.748

 


Địa chỉ Cháo Ngon - Quỳnh Hoa ở đâu?

62B Lê Khôi, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo Ngon - Quỳnh Hoa như thế nào?

Giờ làm việc của Cháo Ngon – Quỳnh Hoa là: Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00]

Cháo Ngon - Quỳnh Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Cháo Ngon – Quỳnh Hoa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm - Phở Hải Sinh - Ba Hàng