Chau A Hotel – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ alley 159 Đ. Thanh Bình, Street, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3891 568
Trang web
Tọa độ 209.276.181, 1.063.036.233

 


Địa chỉ Chau A Hotel ở đâu?

alley 159 Đ. Thanh Bình, Street, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chau A Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Chau A Hotel là:

Chau A Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Chau A Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Danang Han River Hotel - Khách Sạn Sông Hàn Đà Nẵng - Thạch Thang