Châu Khương Restaurant & Coffee – street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ City, 2 Đ. Hà Hoàng Hổ, street, Thành phố Long Xuyên, An Giang 90000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 000 439
Trang web http://chaukhuonghotel.com/nha-hang-chau-khuong
Tọa độ 103.778.787, 10.543.526.399.999.900

 


Địa chỉ Châu Khương Restaurant & Coffee ở đâu?

City, 2 Đ. Hà Hoàng Hổ, street, Thành phố Long Xuyên, An Giang 90000, Việt Nam

Giờ làm việc của Châu Khương Restaurant & Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của Châu Khương Restaurant & Coffee là: Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Châu Khương Restaurant & Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của Châu Khương Restaurant & Coffee là: http://chaukhuonghotel.com/nha-hang-chau-khuong

Hình ảnh

Xem thêm:  Thăng Long Quán - Quán Ăn Gia Đình - Khu Phố Ngọc Hà