Châu Ngọc – Thực phẩm tươi sạch Đà Nẵng – Nam Dương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 124h10/11, Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0793 678 328
Trang web https://www.facebook.com/Ch%C3%A2u-Ng%E1%BB%8Dc-Th%E1%BB%B1c-Ph%E1%BA%A9m-T%C6%B0%C6%A1i-S%E1%BA%A1ch-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-0793678328-100281365183943/
Tọa độ 160.608.062, 1.082.145.936

 


Địa chỉ Châu Ngọc - Thực phẩm tươi sạch Đà Nẵng ở đâu?

124h10/11, Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Châu Ngọc - Thực phẩm tươi sạch Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Châu Ngọc – Thực phẩm tươi sạch Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[06:00-16:00], Chủ Nhật:[06:00-16:00], Thứ Hai:[06:00-16:00], Thứ Ba:[06:00-16:00], Thứ Tư:[06:00-16:00], Thứ Năm:[06:00-16:00], Thứ Sáu:[06:00-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng thực phẩm sạch Lekima số 01 - Phường 7