Cherish hotel – Phú Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 59 Bến Nghé, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3943 943
Trang web http://www.cherishhotel.com/
Tọa độ 16.465.529, 107.594.819

 


Địa chỉ Cherish hotel ở đâu?

59 Bến Nghé, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cherish hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Cherish hotel là:

Cherish hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Cherish hotel là: http://www.cherishhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  amanoi spa - Ninh Thuận