Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Kiên Giang – Vĩnh Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 8602 000
Trang web
Tọa độ 100.131.856, 1.050.839.948

 


Địa chỉ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Kiên Giang ở đâu?

Đường Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Kiên Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Kiên Giang là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Kiên Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Kiên Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE - Thanh Xuân