Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Bình – Phú Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1, Đường Kim Đồng, Phường Phúc Thành, Thành Phố Ninh Bình, Phú Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3888 589
Trang web https://www.ninhbinh.gov.vn/soyte-ninhbinh/1217/27199/38902/66352/CC-An-toan-ve-sinh-thuc-pham/Thong-tin-ve-Chi-cuc-An-toan-ve-sinh-thuc-pham.aspx
Tọa độ 20.250.425.999.999.900, 1.059.729.741

 


Địa chỉ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Bình ở đâu?

1, Đường Kim Đồng, Phường Phúc Thành, Thành Phố Ninh Bình, Phú Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Bình là: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hậu Giang - Phường 5