Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Phường Tân Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3831 171
Trang web
Tọa độ 15.573.863.999.999.900, 1.084.760.623

 


Địa chỉ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm ở đâu?

36 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang - P. Nguyễn Trãi