Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh Lạng Sơn – Chi Lăng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 13 Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 6256 307
Trang web
Tọa độ 218.466.108, 10.675.277.179.999.900

 


Địa chỉ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh Lạng Sơn ở đâu?

13 Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh Lạng Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh Lạng Sơn là:

Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh Lạng Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm tỉnh Lạng Sơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm - Tân Bình