Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thuỷ Sản Tỉnh Bình Thuận – Thanh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 512B, Đường Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3710 171
Trang web
Tọa độ 109.347.503, 1.081.294.343

 


Địa chỉ Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thuỷ Sản Tỉnh Bình Thuận ở đâu?

512B, Đường Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thuỷ Sản Tỉnh Bình Thuận như thế nào?

Giờ làm việc của Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thuỷ Sản Tỉnh Bình Thuận là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thuỷ Sản Tỉnh Bình Thuận có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thuỷ Sản Tỉnh Bình Thuận là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Huy Hoàng - Đức Phong