Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Hà Lan tại Hải Dương- Nhà Máy Holland Milk – QL18

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Km39, QL18, Chí Linh, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 658 54 80
Trang web
Tọa độ 211.238.501, 10.640.740.699.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Sữa Hà Nam - Đô Quan Mộc Nam Duy Tiên