Chi nhánh Hà Nam – Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà – Khu đô thị

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nguyễn Hữu Tiến, Khu đô thị, Duy Tiên, Hà Nam 18000, Việt Nam
Số điện thoại 0226 3555 668
Trang web https://ngochagroup.com/
Tọa độ 206.427.978, 10.592.114.749.999.900

 


Địa chỉ Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà ở đâu?

Nguyễn Hữu Tiến, Khu đô thị, Duy Tiên, Hà Nam 18000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Chi nhánh Hà Nam – Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà là: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Chi nhánh Hà Nam – Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hà là: https://ngochagroup.com/

Hình ảnh