Chim Bồ Câu, Gà Ác Sỉ Và Lẻ Đà Nẵng – Hoà Cường Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 30 Huy Cận, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 543 22 24
Trang web https://m.facebook.com/bocaugaacdanang
Tọa độ 160.333.427, 10.821.929.399.999.900

 


Địa chỉ Chim Bồ Câu, Gà Ác Sỉ Và Lẻ Đà Nẵng ở đâu?

30 Huy Cận, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chim Bồ Câu, Gà Ác Sỉ Và Lẻ Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Chim Bồ Câu, Gà Ác Sỉ Và Lẻ Đà Nẵng là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Chim Bồ Câu, Gà Ác Sỉ Và Lẻ Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Chim Bồ Câu, Gà Ác Sỉ Và Lẻ Đà Nẵng là: https://m.facebook.com/bocaugaacdanang

Hình ảnh

Xem thêm:  Hủ Tíu Gà 158A Nguyễn Huệ - Phường 1