Chợ Hải Sản Quảng Ninh – Tân Mai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XRMW+G7F, Kim Đồng, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 094 625 85 85
Trang web
Tọa độ 209.838.159, 1.058.456.744

 


Địa chỉ Chợ Hải Sản Quảng Ninh ở đâu?

XRMW+G7F, Kim Đồng, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Hải Sản Quảng Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Chợ Hải Sản Quảng Ninh là:

Chợ Hải Sản Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Chợ Hải Sản Quảng Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Chế biến và Dịch Vụ Thủy Sản Cà Mau (CASES) - Phường 8